Love Me Do

Love, love me do
You know I love you
I'll always be true
So please love me do
Wo ho love me do

Love, love me do
You know I love you
I'll always be true
So please love me do
Wo ho love me do

Someone to love
Somebody new
Someone to love
Someone like you

Love love me do
You know I love you
I'll always be true
So please love me do
Wo ho love me do

Love love me do
You know I love you
I'll always be true
So please love me do
Wo ho love me do